Algemene voorwaarden TLN

Transport en Logistiek Nederland (TLN) is dé ondernemersorganisatie voor wegtransport-bedrijven en logistiek dienstverleners. TLN is een vereniging met ruim 5.000 leden.
 –

​Missie van TLN

TLN werkt aan een gunstig ondernemersklimaat in Nederland en Europa.​ TLN ondersteunt en verbindt ondernemers in de transport en logistiek-sector.

​Wat doet TLN voor​​ on​​​dernemers in de sector transport en logistiek?

  • TLN vertegenwoordigt de belangen van haar leden: lokaal, regionaal, nationaal en Europees.
  • TLN heeft veel specialistische kennis en expertise op het gebied van transport en logistiek. Die kennis is grotendeels gratis beschikbaar voor de logistiek ondernemers die lid zijn van TLN​.
  • TLN verbindt haar leden en biedt een netwerk ​waarin kennis en ervaring wordt uitgewisseld door ondernemers.
  • TLN is de grootste werkgeversorganisatie van transporterend Nederland en voert cao-onderhandelingen om te zorgen voor een verantwoorde cao ​voor haar leden.
  • TLN is het aanspreekpunt voor en over de sector.
  • TLN biedt inkoopvoordeel​ en speciale voorwaarden voor leden dankzij collectieve afspraken met leveranciers en partners.