Privacy

​In dit privacy statement licht TLN toe voor welke doelen persoonsgegevens worden gebruikt en wat uw rechten zijn.

​​​​TLN vindt het van essentieel belang dat persoonsgegevens van (ex-)leden, (ex-)abonnees, prospects en gebruikers van de website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld en beveiligd. Voorop staat dat TLN zich in alle gevallen houdt aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt. TLN wil zo transparant mogelijk zijn in de wijze waarop persoonsgegevens worden gebruikt.

De Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is TLN, Boris Pasternaklaan 22-30, 2719 DA Zoetermeer. In overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens, heeft TLN de gegevensverwerking aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Zie hiervoor het openbare register op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl​ meldingsnummer m1367077.

 

Verwerking van persoonsgegevens

In het kader van haar dienstverlening, bijvoorbeeld wanneer u lid wilt worden van TLN of lid bent, een abonnement neemt op een magazine van TLN, klant bent in de ledenwinkel, gebruik maakt van de website of deelneemt aan een seminar van TLN, legt TLN persoonsgegevens over u vast. TLN legt deze gegevens vast om er voor te zorgen dat uw aanvraag wordt behandeld en er, wanneer u TLN daartoe machtigt, een overeenkomst met u wordt uitgevoerd.

TLN kan de gegevens in geanonimiseerde vorm gebruiken voor statistische doeleinden en om gemiddelden te bepalen, teneinde onder meer: Leden in staat te stellen hun bedrijfsgegevens te vergelijken met gegevens uit de branche;
Op verantwoorde wijze de belangen te behartigen van het Nederlandse beroepsgoederenvervoer in het algemeen en die van haar Leden in het bijzonder.

Voor een optimale samenwerking tussen leden streeft TLN naar een zo compleet en transparant mogelijk overzicht van uw gegevens, opdat u inzicht heeft in de gegevens die TLN over u en haar leden vastlegt. Dit overzicht vindt u bij bezoek aan de website. Aanvullende informatie, over bijvoorbeeld contactpersonen en vergunningen, vindt u door in te loggen op het besloten gedeelte van de website.​

Daarnaast stuurt TLN u informatie toe over relevante activiteiten, producten en diensten van TLN. Als u geen prijs stelt op deze informatie of als u uw toestemming voor het gebruik van uw e-mail adres wilt intrekken, kunt u dit schriftelijk doorgeven aan: TLN, Postbus 3008, 2700 KS Zoetermeer of info@tln.nl. De toestemming kunt u ook altijd intrekken door gebruik te maken van de afmeldlink in het toegezonden e-mailbericht.

 

Verwerking van gegevens TLN Ledenwinkel

Als u geïnteresseerd bent in producten uit de TLN Ledenwinkel, wordt uw aanvraag of bestelling behandeld op basis van informatie die u op dat moment zelf hiervoor beschikbaar stelt. TLN legt de soort en hoeveelheid van door u bestelde producten vast, zodat TLN inzicht heeft in de kwaliteit van haar dienstverlening.

 

Beveiliging

Om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot uw persoonsgegevens, maakt TLN gebruik van technische en organisatorische beveiligingsprocedures. Deze procedures garanderen een passend beveiligingsniveau gelet op de soorten van verwerking en de aard van de te beschermen persoonsgegevens.

 

Social Media

TLN monitort ook de social media kanalen. Het doel is om nuttige en relevante informatie te bieden, deel te nemen aan discussies of vragen die via social media worden gesteld te beantwoorden. TLN behoudt zich overigens wel het recht voor om niet aan iedere discussie deel te nemen of op iedere vraag of opmerking te reageren. Aan het wel of niet inhoudelijk reageren, kan dan ook geen enkel recht worden ontleend.
Het kan voorkomen dat bij het monitoren persoonsgegevens worden vastgelegd. Deze zullen uiteraard in overeenstemming met dit privacy statement worden verwerkt. Indien u vragen heeft neemt u dan vooral contact op met TLN.

 

Bezoekersgegevens & Cookies

Op de website van TLN worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest bezochte pagina’s, zonder dat deze bezoekers identificeren. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Op deze wijze kan TLN haar algemene dienstverlening en de dienstverlening aan u verder optimaliseren.
TLN maakt verder gebruik van cookies om het online gebruiksgemak voor u te vergroten. Een ‘cookie’ is een klein tekstbestandje dat bij uw bezoek aan de website naar uw computer wordt gestuurd. Cookies kunnen uw gebruikersinstellingen en andere informatie opslaan zodat u als bezoeker kan worden herkend, telkens als u de website bezoekt. U kunt uw browser alle cookies laten weigeren of laten waarschuwen wanneer er een cookie wordt verzonden. Het gevolg kan zijn dat sommige opties of diensten van de website niet goed functioneren zonder cookies.

 

TLN en andere websites

Op de website treft u een aantal links aan naar andere websites dan van TLN. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd, kan TLN geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot het gebruik van uw gegevens door die organisaties. Lees hiervoor de privacy statement, indien aanwezig, van de website die u bezoekt.

 

Vragen

Heeft u vragen of opmerkingen over het privacy statement van TLN, dan kunt u deze stellen aan: TLN, Postbus 3008, 2700 KS Zoetermeer.

 

Wijzigingen

TLN behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy statement. Controleert u daarom regelmatig dit privacy statement voor het privacy beleid van TLN.