Algemene voorwaarden TLN

​​​​​​​Transport en Logistiek Nederland is een vereniging naar Nederlands recht. TLN Consultancy B.V. is een besloten vennootschap naar Nederlands recht. Beiden zijn geregistreerd in het Handelsregister onder respectievelijk de nummers 40413000 en 27255928.

Alle dienstverlening geschiedt volgens de ‘Algemene voorwaarden van Transport en Logistiek Nederland (TLN)’. Deze voorwaarden bevatten een beperking van onze aansprakelijkheid. Op verzoek zenden wij deze voorwaarden kosteloos toe. Deze kunt u ook hier ​teruglezen en downloaden.

De rechtsverhouding tussen TLN en iedere derden is onderworpen aan Nederlands recht. De rechtbank Den Haag is bij uitsluiting bevoegd om kennis te nemen van geschillen.